İncilipınar Mah. Prf.Muammer Aksoy Blv. Dünya İş Merkezi Kat:7 No:42 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
     
Background

Mevzuatlar

 
entry image

Mevzuatlar

KANUNLAR

Karayolu Taşıma Kanunu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Göreleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Limanlar Kanunu

Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun

Kıyı Kanunu

Karasuları Kanunu

Kabahatler Kanunu

Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun

Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

Deniz İş Kanunu

Deniz Çevresinin Petrol VE Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

Çevre Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği

Uluslarası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği

Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik

Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlüğe girmiştir.

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge_27.03.2017

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge ve Ekleri_10.04.2017

Genel Müdürlük Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şöförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge

 

GENELGELER

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge/2018-02)

SRC-5 Eğitimleri Hakkında Genelge

2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge/2017-06)

TMGDK Genelgesi

ADR Sınıf 6.2 Genelgesi revize edilerek yeniden yayımlanmıştır.

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına ilişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi Genelgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetim Genelgesi (2017/TMKTDGM-03/DENETİM)

Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Konusunda Genelge (2017/TMKTDGM/02)

Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti Belirlenmesine İlişkin Genelge (2017/TMKTDGM-01/DBA)

Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014/TMKDGM-02)

Yeniden Değerlendirme Oranının Uygulanması Genelgesi (2014/TMKTDGM-01)

IMDG Kod Eğitim Genelgesi

Genelge-2010-Kugm-09 MYB

Genelge-2009-Kugm-15-Mesleki Yeterlilik (Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgesi)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir

 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

RID 2019 Değişiklikleri İngilizce

ADR 2019 Değişiklikleri İngilizce

IMDG KOD Konsolide 2016

IMDG CODE Consolidated 2016

ADR 2017

ADR 2017-DEĞİŞİKLİKLER VURGULU

RID 2017

RID 2017-DEĞİŞİKLİKLER VURGULU

ADR 2015 TR Cilt I

ADR 2015 TR Cilt II

ICAO-TI 2015-2016

IMDG-Code 2014 (Değişiklik 37-14) Cilt-2

IMDG 2010 Suplement

 

TEBLİĞLER

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Değişikliklerin İşlenmiş hali)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19/04/2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete)

 

TALİMATLAR

Radyoaktif Maddelerin Taşınmasının Kolaylaştırılması

Dökme Haldeki Tahılların Emniyetli Taşınması Hakkında Uluslararası Kod

IMDG Kod Eğitimleri

IMDG Kod Uygulamaları 2

Benzen İçeren Dökme Sıvı Yükler İle İlgili Emniyet Tedbirleri

Bitkisel Yağların Genel Kargo gemilerinde Taşınması

BLU Kod ve BLU Rehber

Demir Cevherinin IMSBC Koda Eklenmesi

Demir Cevheri Taşımacılığı

Dökme Halde Tahıl Taşınması Uygulamaları ve Muafiyetler

Fumigasyon Operasyonu

Gemilerde Kapalı Mahallere Giriş

Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu

IGC Kod Uygulamaları

IMDG Kod Uygulamaları

IMSBC Kod Uygulamaları

IMSBC Kod'da Değişiklik

INF Kod Uygulamaları 2

INF Kod Uygulamaları

Koruyucu Giysi Bulundurma Zorunluluğu

Linyit Kömürü Briketi ve Kömür Yüküne İlişkin Sıcak Alan Tanımı

Ön Yıkama Uygulamaları ve Muafiyet

Whatsap Destek Hattı